Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cube67 Modular

Bild Beschreibung Artikel Datenblatt Preis ab
Cube67 Busknoten
Profibus DP
154168 103KB
308,360 EUR
Cube67 E/A Erweiterungsmodul
8 multifunktionale Kanäle
154180 88KB
163,605 EUR
Cube67 E/A Erweiterungsmodul
8 digitale Eingänge
154169 87KB
135,070 EUR
Cube67 E/A Erweiterungsmodul
8 multifunktionale Kanäle
154226 86KB
137,020 EUR
Cube67 E/A Erweiterungsmodul
16 multifunktionale Kanäle
154190 103KB
185,900 EUR
Cube67 Ventilanschaltung, Erweit.-modul
24 digitale Ausgänge für BOSCH HF04/HF03-LG
154195 75KB
269,197 EUR
Cube67+ Busknoten
Profibus DP
154197 96KB
307,190 EUR
Cube67+ E/A Erweiterungsmodul
4 multif. Kanäle + RS232/485
154224 84KB
203,320 EUR